User Tools

Site Tools


1705--1912-anubis-la-gi

Anubis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Leiden, from Đài thiên văn Palomar plates
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1912
Đặt tên theo Anubis
Tên thay thế 6534 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6197781
Viễn điểm quỹ đạo 3.1823469
Độ lệch tâm 0.0969591
Chu kỳ quỹ đạo 1804.8206760
Độ bất thường trung bình 197.77932
Độ nghiêng quỹ đạo 3.16128
Kinh độ của điểm nút lên 76.38800
Acgumen của cận điểm 316.86500
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

1912 Anubis (6534 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld ở Leiden from Schmidt plates taken ở Đài thiên văn Palomar bởi Tom Gehrels. Nó được đặt theo tên the jackal-headed Egyptian god Anubis.[1]

  1. ^ “New Têns of Minor Planets” (PDF), Minor Planet Circular (Cambridge, Mass: Minor Planet Center) (MPC 5013), 1 tháng 11 năm 1979, ISSN 0736-6884 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 1912 Anubis
1705--1912-anubis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)