User Tools

Site Tools


1706--2280-kunikov-la-gi

Kunikov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2280
Tên thay thế 1971 SL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8712515
Viễn điểm quỹ đạo 2.4862795
Độ lệch tâm 0.1411414
Chu kỳ quỹ đạo 1174.6653272
Độ bất thường trung bình 135.34564
Độ nghiêng quỹ đạo 3.56887
Kinh độ của điểm nút lên 106.54947
Acgumen của cận điểm 264.27239
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

2280 Kunikov (1971 SL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1971 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Tiểu hành tinh được đặt tên theo Caesar Kunikov, anh hùng Soviet ở chiến tranh thế giới thứ 2.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2280 Kunikov
1706--2280-kunikov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)