User Tools

Site Tools


1707--2997-cabrera-la-gi

2997 Cabrera
Tên
Tên Cabrera
Tên chỉ định 1974 MJ
Phát hiện
Người phát hiện Felix Aguilar Note
Ngày phát hiện 17 tháng 6 năm 1974
Nơi phát hiện Heidelberg
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1969663
Bán trục lớn (a) 2.5561237 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.053462 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0587854 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.09 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 7.19247°
Kinh độ (Ω) 355.22930°
Acgumen (ω) 350.04947°
Độ bất thường trung bình (M) 13.66417°

2997 Cabrera là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.0537252 AU. Nó có độ lệnh tâm quỹ đạo là 0.1969663 và chu kỳ quỹ đạo là 1493.83 ngày (4.09 năm).[1]

Cabrera có vận tốc quỹ đạo trung bình là 18.62466418 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 7.19247 °.

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 6 năm 1974 bởi Felix Aguilar Note.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2008. 
1707--2997-cabrera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)