User Tools

Site Tools


1709--3793-leonteus-la-gi

Leonteus
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Shoemaker và C. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 10 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3793
Tên thay thế 1985 TE3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.734477017762533
Viễn điểm quỹ đạo 5.661552988960412
Độ lệch tâm .08917596145820603
Chu kỳ quỹ đạo 4328.672408737499
Độ bất thường trung bình 256.9890847415053
Độ nghiêng quỹ đạo 20.92723990832967
Kinh độ của điểm nút lên 200.5330874255222
Acgumen của cận điểm 261.6745608136316
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0717
Cấp sao tuyệt đối (H) 8.80

3793 Leonteus (1985 TE3) là một Trojan của Sao Mộc được phát hiện ngày 11 tháng 10 năm 1985 bởi E. Shoemaker và C. Shoemaker ở Palomar. Nó được đặt theo tên Leonteus, a hero of the Chiến tranh thành Troia in Greek mythology.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3793 Leonteus
1709--3793-leonteus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)