User Tools

Site Tools


1710--2001-einstein-la-gi

2001 Einstein là một tiểu hành tinh vòng trong của vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 3 năm 1973. Tiểu hành tinh này thuộc nhóm Hungaria.[1] Nó được đặt theo tên nhà khoa học Albert Einstein.

  1. ^ Spratt, Christopher E. (tháng 4 năm 1990). “The Hungaria group of minor planets”. Royal Astronomical Society of Canada, Journal (ISSN 0035-872X) 84 (2): 123–131. Bibcode:1990JRASC..84..123S. 
1710--2001-einstein-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)