User Tools

Site Tools


1712--2685-masursky-la-gi

2685 Masursky là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Edward (Ted) Bowell in 1981. Nó được đặt theo tên Harold Masursky (1923–1990), một nhà địa chất học hành tinh Hoa Kỳ.

  1. G. A. Krasinsky et al. Hidden Mass in the Asteroid Belt, Icarus, Vol. 158, p. 98 (2002).

  2. D. Lazzaro, T. Mothé-Diniz, J. M. Carvano, C. A. Angeli, A. S. Betzler, M. Florczak, A. Cellino, M. Di Martino, A. Doressoundiram, M. A. Barucci, E. Dotto, P. Bendjoya (1999). “The Eunomia Family: A Visible Spectroscopic Survey”. Icarus 142 (2): 445. Bibcode:1999Icar..142..445L. doi:10.1006/icar.1999.6213. 
1712--2685-masursky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)