User Tools

Site Tools


1713--1914-hartbeespoortdam-la-gi

Hartbeespoortdam
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Van Gent, H.
Nơi khám phá Johannesburg (LS)
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1930
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1914
Tên thay thế 1930 SB1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0485084
Viễn điểm quỹ đạo 2.7628860
Độ lệch tâm 0.1484762
Chu kỳ quỹ đạo 1362.8870339
Độ bất thường trung bình 346.08139
Độ nghiêng quỹ đạo 5.67880
Kinh độ của điểm nút lên 120.74950
Acgumen của cận điểm 158.64205
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

1914 Hartbeespoortdam (1930 SB1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1930 bởi Van Gent, H. ở Johannesburg (LS).

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 1914 Hartbeespoortdam
1713--1914-hartbeespoortdam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)