User Tools

Site Tools


1715--h-m-rect-la-gi

Hàm chữ nhật hay hàm rect là một hàm toán học liên tục được định nghĩa như sau:[1]

Ngoài ra, trong nhiều lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực xử lý tín hiệu, hàm rect còn được định nghĩa theo cách khác như sau:[2]

Biến đổi Fourier liên tục của hàm rect là một hàm sinc:

và:

Tích chập của 2 hàm rect là 1 hàm tri.

Sử dụng hàm rect như là một hàm mật độ xác suất, nó là 1 trường hợp đặc biệt của phân phối đều liên tục với .

Hàm đặc trưng:

Hàm sinh mômen:

với là một hàm hypebolic.

Hàm rect có thể được biểu diễn dưới dạng là giới hạn của 1 hàm hữu tỉ:

Chứng minh[sửa | sửa mã nguồn]

Suy ra:
Suy ra:
Dễ dàng ta có:

Từ đó có thể định nghĩa hàm rect như sau:

  1. ^ Weisstein, Eric W. (ngày 15 tháng 8 năm 2011). “Rectangle Function”. Wolfram MathWorld. Wolfram. Truy cập ngày 15 tháng 8 năm 2011. 
  2. ^ (tiếng Đức)Signalübertragung (ấn bản 6.). Springer Verlag. 1995. tr. 2. ISBN 3-540-54824-6. 
1715--h-m-rect-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)