User Tools

Site Tools


1717--2999-dante-la-gi


2999 Dante là một tiểu hành tinh vành đai chính, được phát hiện bởi Norman G. Thomas ở 1981. Nó được đặt theo tên Dante Alighieri, nhà thơ Firenze Trung Cổ.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D. (2003). Dictionary of Minor Planet Têns: Prepared ngày Behalf of Commission 20 Under the Auspices of the International Astronomical Union. Springer. tr. 247. ISBN 978-3-540-00238-3. 
1717--2999-dante-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)