User Tools

Site Tools


1718--3190-aposhanskij-la-gi

3190 Aposhanskij (1978 SR6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1978 bởi Zhuravleva, L. ở Nauchnyj.

  • Nó được đặt theo tên Vladimir Mikhailovich Aposhanskij(1910–1943), who was a soviet poet và journalist.
1718--3190-aposhanskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)