User Tools

Site Tools


1721--h-m-tri-la-gi

Hàm tri hay còn gọi là hàm tam giác là một hàm số toán học được định nghĩa như sau:

Hoặc tương đương với tích chập của 2 hàm rect đơn vị giống nhau:

Tích chập của 2 hàm rect là 1 hàm tri.

Hàm tri cũng có thể được biểu diễn bởi hàm rect và hàm trị tuyệt đối:

Hàm số này được sử dụng nhiều trong xử lý tín hiệu và kỹ thuật truyền thông.

Với các giá trị  :

Biển đổi Fourier dễ dàng bằng cách sử dụng công thức tích chập của 2 hàm rect:

với sihàm sinc không chuẩn.

1721--h-m-tri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)