User Tools

Site Tools


1723--1917-cuyo-la-gi

Cuyo
Khám phá
Khám phá bởi Carlos Ulrrico Cesco và Samuel, A.
Nơi khám phá El Leoncito
Ngày khám phá 1 tháng 1 năm 1968
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1917
Đặt tên theo University of Cuyo
Tên thay thế 1968 AA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.066634096245538
Viễn điểm quỹ đạo 3.235126940789364
Độ lệch tâm .5040942130152618
Chu kỳ quỹ đạo 1152.186694973998
Độ bất thường trung bình 319.2755107315201
Độ nghiêng quỹ đạo 23.93408814297473
Kinh độ của điểm nút lên 188.3616987407055
Acgumen của cận điểm 194.3473197296866
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

1917 Cuyo (1968 AA) là một tiểu hành tinh Amor được phát hiện ngày 1 tháng 1 năm 1968 bởi Carlos Ulrrico Cesco và Samuel, A. ở El Leoncito.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 1917 Cuyo
1723--1917-cuyo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)