User Tools

Site Tools


1724--3394-banno-la-gi

Banno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Inoda, S. và Urata, T.
Nơi khám phá Karasuyama
Ngày khám phá 16 tháng 2 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3394
Đặt tên theo Yoshiaki Banno
Tên thay thế 1986 DB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8635042
Viễn điểm quỹ đạo 2.7737078
Độ lệch tâm 0.1962825
Chu kỳ quỹ đạo 1289.5520386
Độ bất thường trung bình 92.37257
Độ nghiêng quỹ đạo 7.08639
Kinh độ của điểm nút lên 192.47304
Acgumen của cận điểm 335.67324
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

3394 Banno (1986 DB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 2 năm 1986 bởi Inoda, S. và Urata, T. ở Karasuyama.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3394 Banno
1724--3394-banno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)