User Tools

Site Tools


1726--3798-de-jager-la-gi

de Jager
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3798
Tên thay thế 2402 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0017992
Viễn điểm quỹ đạo 2.3343000
Độ lệch tâm 0.0766820
Chu kỳ quỹ đạo 1166.0099170
Độ bất thường trung bình 31.18819
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43134
Kinh độ của điểm nút lên 314.51247
Acgumen của cận điểm 245.12041
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

3798 de Jager (2402 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Hà Lan Cornelis de Jager.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3798 de Jager
1726--3798-de-jager-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)