User Tools

Site Tools


1727--1918-aiguillon-la-gi

Aiguillon
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi G. Soulie
Nơi khám phá Bordeaux
Ngày khám phá 19 tháng 10 năm 1968
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1918
Đặt tên theo Aiguillon
Tên thay thế 1968 UA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7900431
Viễn điểm quỹ đạo 3.5952809
Độ lệch tâm 0.1261076
Chu kỳ quỹ đạo 2083.6648145
Độ bất thường trung bình 279.82630
Độ nghiêng quỹ đạo 9.18081
Kinh độ của điểm nút lên 195.21122
Acgumen của cận điểm 244.31883
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.6

1918 Aiguillon (1968 UA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 10 năm 1968 bởi Guy Soulie ở Bordeaux. Nó được đặt theo tên the small town thuộc Aiguillon, France.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 1918 Aiguillon
1727--1918-aiguillon-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)