User Tools

Site Tools


1728--2006-polonskaya-la-gi

2006 Polonskaya
Khám phá[1] và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Ngày khám phá ngày 22 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên thay thế  
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo[2]
Kỷ nguyên 4 tháng 2 năm 2008 (JD 2454500.5)
Cận điểm quỹ đạo 280.622 Gm (1.876 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 415.038 Gm (2.774 AU)
Bán trục lớn 347.830 Gm (2.325 AU)
Độ lệch tâm 0.193
Chu kỳ quỹ đạo 1294.973 d (3.55 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 19.35 km/s
Độ bất thường trung bình 241.079°
Độ nghiêng quỹ đạo 4.918°
Kinh độ của điểm nút lên 1.107°
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Kích thước 10 km
Khối lượng ?×10? kg
Mật độ khối lượng thể tích ? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt ? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 xích đạo ? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Độ nghiêng trục quay
Vĩ độ hoàng đạo cực ?
Kinh độ hoàng đạo cực ?
Suất phản chiếu hình học 0.10
Nhiệt độ ~183 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

2006 Polonskoya là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1973 bởi N. S. Chernykh và được đặt theo tên Elene Ivanovna Kazimirchak-Polonskaya, nhà thiên văn học Nga. Polonskaya có đường kính khoảng 10 km.

  • Johnston's Archive: (2006) Polonskya
1728--2006-polonskaya-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)