User Tools

Site Tools


1730--2589-daniel-la-gi

Daniel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Lagerkvist, C.-I.
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 22 tháng 8 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2589
Tên thay thế 1979 QU2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6407583
Viễn điểm quỹ đạo 3.1235025
Độ lệch tâm 0.0837478
Chu kỳ quỹ đạo 1787.1823283
Độ bất thường trung bình 294.22424
Độ nghiêng quỹ đạo 2.61841
Kinh độ của điểm nút lên 148.99493
Acgumen của cận điểm 205.25714
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

2589 Daniel (1979 QU2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 8 năm 1979 bởi Lagerkvist, C.-I. ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2589 Daniel
1730--2589-daniel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)