User Tools

Site Tools


1734--3596-meriones-la-gi

3596 Meriones
Khám phá
Khám phá bởi P. Jensen, K. Augustesen,
Ngày khám phá 14 tháng 11 năm 1985
Tên chỉ định
Đặt tên theo Meriones
Tên thay thế 1985 VO
Danh mục tiểu hành tinh Trojan (thiên văn học)
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên (JD 2445600,5)
Cận điểm quỹ đạo 4.768631 AU
Viễn điểm quỹ đạo 5.5217944 AU
Bán trục lớn 5.1452127 AU
Độ lệch tâm 0.0731907
Chu kỳ quỹ đạo 4262.8829949 days (11.67 yrs)
Độ bất thường trung bình 247.25490
Độ nghiêng quỹ đạo 23.5629°
Kinh độ của điểm nút lên 356.69247°
Acgumen của cận điểm 65.81064°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 175 km
Chu kỳ tự quay 12.96 giờ
Suất phản chiếu 0.15
Cấp sao tuyệt đối (H) 9.20

3596 Meriones là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 14 tháng 11 năm 1985 bởi Poul Jensen và Karl Augustesen. Nó được đặt theo tên Meriones, anh hùng tiểu thuyết từ Iliad. Nó có quỹ đạo trong L4 Điểm Lagrange thuộc hệ Mặt Trời-Sao Mộc và nó được xem trong "Trại Hy Lạp".

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 3596 Meriones
1734--3596-meriones-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)