User Tools

Site Tools


1735--3799-novgorod-la-gi

Novgorod
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3799
Tên thay thế 1979 SL9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6843014
Viễn điểm quỹ đạo 3.6122522
Độ lệch tâm 0.1473744
Chu kỳ quỹ đạo 2040.3646472
Độ bất thường trung bình 157.43782
Độ nghiêng quỹ đạo 1.35005
Kinh độ của điểm nút lên 157.03187
Acgumen của cận điểm 95.13150
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.1003
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.7

3799 Novgorod (1979 SL9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1979 bởi N. Chernykh ở Nauchnyj.

Nó được đặt theo tên the one time Nga capital, Veliky Novgorod

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3799 Novgorod
1735--3799-novgorod-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)