User Tools

Site Tools


1736--1919-clemence-la-gi

Clemence
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Gibson, J. và Carlos Ulrrico Cesco
Nơi khám phá El Leoncito
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1971
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1919
Đặt tên theo Gerald Maurice Clemence
Tên thay thế 1971 SA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7520519
Viễn điểm quỹ đạo 2.1196861
Độ lệch tâm 0.0949533
Chu kỳ quỹ đạo 983.8125935
Độ bất thường trung bình 122.53628
Độ nghiêng quỹ đạo 19.33440
Kinh độ của điểm nút lên 357.06138
Acgumen của cận điểm 99.73924
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.45

1919 Clemence (1971 SA) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1971 bởi Gibson, J. và Carlos Ulrrico Cesco ở El Leoncito. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Hoa Kỳ Gerald Maurice Clemence.

NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 1919 Clemence

1736--1919-clemence-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)