User Tools

Site Tools


1737--2007-mccuskey-la-gi

2007 McCuskey
Khám phá
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1963
Tên chỉ định
Tên thay thế A921 EK; 1936 HP;
1941 SW1; 1943 EL;
1947 GE; 1951 LV;
1952 SB1; 1952 UR1;
1958 GB; 1963 SQ;
1963 TL; 1963 VC;
1965 CA; 1965 CC;
1966 OB; 1969 EC1;
1970 QD1
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 6 năm 2006 (JD 2453900.5)
Cận điểm quỹ đạo 315.312 Gm (2.108 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 398.061 Gm (2.661 AU)
Bán trục lớn 356.686 Gm (2.384 AU)
Độ lệch tâm 0.116
Chu kỳ quỹ đạo 1344.745 d (3.68 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 19.22 km/s
Độ bất thường trung bình 30.500°
Độ nghiêng quỹ đạo 3.050°
Kinh độ của điểm nút lên 17.141°
Acgumen của cận điểm 184.504°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 21.88 km
Khối lượng 1.1×1016? kg
Mật độ khối lượng thể tích 2.0? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt 0.0061? m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 0.0116? km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu 0.0703
Nhiệt độ ~180 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.8

2007 McCuskey là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện tại Đài thiên văn Goethe Link gần Brooklyn, Indiana bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana. Nó được đặt theo tên của giám độc trạm thiên văn người Mỹ Sidney W. McCuskey.

1737--2007-mccuskey-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)