User Tools

Site Tools


1742--3095-omarkhayyam-la-gi

Omarkhayyam
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Zhuravleva
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3095
Đặt tên theo Omar Khayyám
Tên thay thế 1980 RT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.2592039
Viễn điểm quỹ đạo 3.7403175
Độ lệch tâm 0.0687352
Chu kỳ quỹ đạo 2391.4205397
Độ bất thường trung bình 46.47925
Độ nghiêng quỹ đạo 2.98845
Kinh độ của điểm nút lên 293.43893
Acgumen của cận điểm 111.35838
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.3

3095 Omarkhayyam (1980 RT2) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1980 bởi L. Zhuravleva ở Nauchnyj. Tiểu hành tinh được đặt theo tên của Persian nhà toán học và nhà thiên văn học Omar Khayyám.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3095 Omarkhayyam
1742--3095-omarkhayyam-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)