User Tools

Site Tools


1745--2591-dworetsky-la-gi

Dworetsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Reinmuth, K.
Nơi khám phá Heidelberg
Ngày khám phá 2 tháng 8 năm 1949
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2591
Tên thay thế 1949 PS
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8302947
Viễn điểm quỹ đạo 3.0470383
Độ lệch tâm 0.0368779
Chu kỳ quỹ đạo 1840.0257113
Độ bất thường trung bình 287.96087
Độ nghiêng quỹ đạo 1.54909
Kinh độ của điểm nút lên 356.36859
Acgumen của cận điểm 277.45946
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

2591 Dworetsky (1949 PS) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 8 năm 1949 bởi Reinmuth, K. ở Heidelberg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2591 Dworetzky
1745--2591-dworetsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)