User Tools

Site Tools


1752--l-t-b-nh-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1752--l-t-b-nh-m-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
  
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4d/​Brood.jpg/​300px-Brood.jpg"​ width="​300"​ height="​224"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​4/​4d/​Brood.jpg 1.5x" data-file-width="​345"​ data-file-height="​258"/> ​ </​div></​div>​
 +<​p><​b>​Lát bánh mì</​b>​ hay <​b>​bánh mì lát</​b>,​ <​b>​bánh mì thái lát</​b>​ là một ổ bánh mì (bánh mì gối) đã được thái (xắt) lát thành từng lát bánh tương đối mỏng và được đóng gói cho tiện lợi để dễ sử dụng. Kiểu bánh mì này lần đầu tiên được bán vào năm 1928, nó được quảng cáo là "<​i>​bước tiến lớn nhất trong ngành công nghiệp nướng bánh từ bánh mì</​i>"​. Lát bánh mì rất tiện dụng trong ẩm thực, nó có thể dùng để thái lát dễ dàng cho việc chầy bơ, kem, gan xay... hay thuận lợi cho việc dùng để kẹp các món khác ăn chung với mì. Otto Frederick Rohwedder một người ở Davenport, Iowa, Mỹ đã phát minh ra lát bánh mì tại một thời gian đầu tiên máy cắt lát bánh mì. Một nguyên mẫu được xây dựng vào năm 1912 đã bị phá hủy trong một cơn hỏa hoạn. Sau đó,loại hình này được sử dụng thương mại đầu tiên là của Công ty Bánh Chillicothe,​ Missouri, nhà máy này sản xuất những lát bánh mì đầu tiên vào ngày 07 tháng 7 năm 1928. Đến nay loại hình bánh mì này đã trở nên phổ biến.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1299
 +Cached time: 20181029150739
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.093 seconds
 +Preprocessor visited node count: 183/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5565/​2097152 bytes
 +Template argument size: 273/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​52.080 ​     1 -total
 + ​84.10% ​  ​43.801 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 + ​79.14% ​  ​41.218 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​69.14% ​  ​36.007 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.69%    5.048      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 +  5.79%    3.017      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.60%    1.873      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_k&#​7871;​t_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​829775-0!canonical and timestamp 20181029150739 and revision id 22122610
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1752--l-t-b-nh-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)