User Tools

Site Tools


1753--3097-tacitus-la-gi

3097 Tacitus là một tiểu hành tinh vành đi chính, được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels in 1960. Nó được đặt theo tên Gaius Cornelius Tacitus, the ancient Roman historian.

1753--3097-tacitus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)