User Tools

Site Tools


1755--3700-geowilliams-la-gi

Geowilliams
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Shoemaker, C. và Shoemaker, E.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 23 tháng 10 năm 1984
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3700
Tên thay thế 1984 UL2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8668931
Viễn điểm quỹ đạo 2.9610049
Độ lệch tâm 0.2266228
Chu kỳ quỹ đạo 1369.9053411
Độ bất thường trung bình 67.54330
Độ nghiêng quỹ đạo 12.13471
Kinh độ của điểm nút lên 289.29374
Acgumen của cận điểm 153.13432
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

3700 Geowilliams (1984 UL2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 10 năm 1984 bởi Shoemaker, C. và Shoemaker, E. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3700 Geowilliams
1755--3700-geowilliams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)