User Tools

Site Tools


1756--1922-zulu-la-gi

1922 Zulu
Khám phá[1]
Khám phá bởi Ernest Leonard Johnson
Nơi khám phá Đài thiên văn Observatory
Ngày khám phá 25 tháng 4 năm 1949
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1922
Đặt tên theo Zulu
Tên thay thế 1949 HC
Danh mục tiểu hành tinh Outer main belt [2]
Đặc trưng quỹ đạo[3]
Kỷ nguyên 30 tháng 11 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6813 AU
Viễn điểm quỹ đạo 4.7939 AU
Bán trục lớn 3.23764 AU
Độ lệch tâm 0.480689
Chu kỳ quỹ đạo 2127.85 ngày (5.83 năm)
Độ bất thường trung bình 39.822°
Độ nghiêng quỹ đạo 35.427°
Kinh độ của điểm nút lên 226.535°
Acgumen của cận điểm 31.567°
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2 [4]

1922 Zulu (1949 HC) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 4 năm 1949 bởi Ernest Leonard Johnson ở Johannesburg (UO).[5]

  1. ^ “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (1)-(5000)”. IAU: Minor Planet Center. Truy cập ngày 5 tháng 7 năm 2011. 
  2. ^ “1922 Zulu (1949 HC)”. JPL Small-Body Database. Jet Propulsion Laboratory. Truy cập 1 tháng 1 năm 2009. 
  3. ^ “(1922) Zulu”. AstDyS. University of Pisa. Truy cập 11 tháng 12 năm 2008. 
  4. ^ Tholen (2007). “Asteroid Absolute Magnitudes”. EAR-A-5-DDR-ASTERMAG-V11.0. Planetary Data System. Bản gốc lưu trữ 15 tháng 4 năm 2009. Truy cập 1 tháng 1 năm 2009. 
  5. ^ Roig; Nesvorny, D.; Ferraz-Mello, S. và đồng nghiệp (2002). “Asteroids in the 2: 1 resonance with Jupiter: dynamics và size distribution”. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 335 (2): 417–431. Bibcode:2002MNRAS.335..417R. doi:10.1046/j.1365-8711.2002.05635.x. 
1756--1922-zulu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)