User Tools

Site Tools


1758--2593-buryatia-la-gi

Buryatia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N.
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2593
Đặt tên theo Buryatia
Tên thay thế 1976 GB8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9986400
Viễn điểm quỹ đạo 2.3405466
Độ lệch tâm 0.0787951
Chu kỳ quỹ đạo 1167.2555255
Độ bất thường trung bình 78.94292
Độ nghiêng quỹ đạo 0.21457
Kinh độ của điểm nút lên 63.41038
Acgumen của cận điểm 75.99631
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

2593 Buryatia (1976 GB8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 4 năm 1976 bởi Chernykh, N. ở Đài vật lý thiên văn Crimean. Nó được đặt theo tên the Russian republic thuộc Buryatia.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2593 Buryatia
1758--2593-buryatia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)