User Tools

Site Tools


1760--abdul-halim-c-a-kedah-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1760--abdul-halim-c-a-kedah-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tuanku Abdul Halim Mu'​adzam Shah ibni Sultan Badlishah</​b>​ (sinh ngày 28 tháng 11 năm 1927) là Yang di-Pertuan Agong (người đứng đầu nhà nước) ​ và Yang di-Pertuan Agong thứ 14 của Malaysia, cũng như <​i>​Sultan</​i>​ thứ 27 và hiện tại của Kedah. Trước đó ông từng phục vụ như là Yang di-Pertuan Agong thứ năm giai đoạn từ 1970 đến 1975. Ông là người đầu tiên giữ vị trí này hai lần, cũng như người lớn tuổi nhất được bầu vào chức vụ.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Th.E1.BB.9Di_tr.E1.BA.BB"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thời_trẻ">​Thời trẻ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ông sinh ra tại Istana Anak Bukit gần Alor Star là Tunku Abdul Halim, ông là người thứ hai, nhưng là người con trai còn sống sót cả của Sultan Badlishah (sinh 1894, trị vì 1943-1958), người sau này trở thành Quốc vương 27 của Kedah<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Mẹ ông là Tunku Sofiah binti Tunku Mahmud (sinh 1910), người đã chết trong một tai nạn ô tô ngày 28 Tháng Hai, 1935. Ông ngoại của Tunku Abdul Halim, Tunku Mahmud, một lần Raja Muda hoặc người thừa kế ngai vàng của Kedah. ​
 +Ông học tại các trường phổ thông Alor Merah và Titi Gajah Malay trường học và Cao đẳng Sultan Abdul Hamid ở Alor Star từ năm 1946 và 1948. Ông đã học tại Học viện Wadham, Oxford và nhận bằng khoa học xã hội và hành chính công. Sau đó, ông tham gia Cục Hành chính Kedah, phục vụ trong văn phòng huyện Alor Star và sau đó là Kho bạc Nhà nước<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Vào ngày 6 tháng 8 năm 1949 ông được bổ nhiệm Raja Muda hoặc người thừa kế rõ ràng và kế vị làm 28 <​i>​Sultan</​i>​ của Kedah  khi cha của ông băng hà vào ngày 15 tháng 7 năm 1958<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Ông đã lên ngôi tại các Besar Balai Alor Star vào ngày 20 tháng 2 năm 1959<sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​L.E1.BA.A7n_b.E1.BA.A7u_c.E1.BB.AD_th.E1.BB.A9_nh.E1.BA.A5t_l.C3.A0m_ph.C3.B3_v.C6.B0.C6.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Lần_bầu_cử_thứ_nhất_làm_phó_vương">​Lần bầu cử thứ nhất làm phó vương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Tuanku Abdul Halim (tước vị của ông), làm Phó Yang di-Pertuan Agong từ 21 tháng 9 năm 1965 đến ngày 20 tháng 9 năm 1970.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​B.E1.BA.A7u_c.E1.BB.AD_l.C3.A0m_vua"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Bầu_cử_làm_vua">​Bầu cử làm vua</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Tuanku Abdul Halim được bầu làm Agong thứ năm Yang di-Pertuan của Malaysia và phục vụ nhiệm kỳ của ông trong văn phòng từ ngày 21 tháng 9 năm 1970 đến 20 tháng 9 năm 1975.
 +Ông là quốc vương thứ ba trẻ nhất lên ngôi của Yang di-Pertuan Agong sau khi Tuanku Syed Putra Perlis và Tuanku Mizan Zainal Abidin của Terengganu.
 +Trong thời kỳ trị vì của mình, Tuanku Abdul Halim chủ trì việc chuyển giao quyền lực đầu tiên của chính phủ dân sự khi người chú của mình, Thủ tướng Tunku Abdul Rahman đã từ chức chuyển giao quyền lực cho Phó Tun Abdul Razak. Tunku Abdul Rahman cho rằng ông không nên phục vụ dưới một cháu trai, vì nghi thức hoàng gia Malay nghiêm ngặt, nhưng đồng ý ở lại làm thủ tướng trong một ngày của triều đại Tuanku Abdul Halim.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Cu.E1.BB.99c_b.E1.BA.A7u_c.E1.BB.AD_th.E1.BB.A9_hai_l.C3.A0m_ph.C3.B3_v.C6.B0.C6.A1ng"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cuộc_bầu_cử_thứ_hai_làm_phó_vương">​Cuộc bầu cử thứ hai làm phó vương</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Ngày 2 tháng 11 năm 2006, Tuanku Abdul Halim lần thứ hai được bầu làm Phó Yang di-Pertuan Agong để phục vụ một nhiệm kỳ năm năm bắt đầu từ 13 tháng 12 năm 2011. Ông là người thứ ba được bầu hai lần vào chức vụ này, sau Tuanku Jaafar của Negeri Sembilan và Sultan Mizan Zainal Abidin của Terengganu.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Cu.E1.BB.99c_b.E1.BA.A7u_c.E1.BB.AD_th.E1.BB.A9_hai_l.C3.A0m_vua"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Cuộc_bầu_cử_thứ_hai_làm_vua">​Cuộc bầu cử thứ hai làm vua</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Tháng 10 năm 2011, Abdul Halim đã được bầu để phục vụ một nhiệm kỳ thứ hai là di-Pertuan Yang Agong được bắt đầu từ ngày 13 tháng 12 năm 2011. Ông là người đầu tiên giữ vị trí hai lần. Ông cũng là người Mã Lai nhiều tuổi nhất được trao vương miện Yang di-Pertuan Agong tại độ tuổi 84 năm 15 ngày, kể từ ngày, đánh bại người giữ kỷ lục trước đó, Sultan Salahuddin Abdul Aziz của Selangor, người đã đăng quang tại 73 tuổi 49 ngày.
 +</​p><​p>​Một Hội đồng Quân vương bao gồm anh em Tunku Annuar, Tunku Sallehuddin,​ Tunku Abdul Hamid Thani, và con gái Tunku Puteri Intan Safinaz nhiệm vụ của mình như Sultan của Kedah trong khi ông phục vụ nhiệm kỳ của ông làm vua.
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Finestone,​ Jeffrey and Shaharil Talib (1994) <​i>​The Royal Families of South-East Asia</​i>​ Shahindera Sdn Bhd</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ibrahim Ismail (1987) <​i>​Sejarah Kedah Sepintas Lalu</​i>​ p209 Penerbit UUM</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​(ngày 3 tháng 11 năm 2006) <​i>​Bernama Online</​i></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Ibrahim Ismail (1987) Op Cit pp 214–218</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181030094842
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.124 seconds
 +Real time usage: 0.151 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1195/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17533/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3467/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 13/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1031/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 880 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 108.054 ​     1 -total
 + ​74.42% ​  ​80.414 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​64.77% ​  ​69.989 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​12.03% ​  ​13.001 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Malaysia
 + ​10.96% ​  ​11.840 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date_and_age
 + ​10.79% ​  ​11.661 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.06% ​  ​10.875 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​List_collapsed
 +  6.14%    6.636      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.85%    5.242      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNAME
 +  3.43%    3.711      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​834755-0!canonical and timestamp 20181030094842 and revision id 40636638
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1760--abdul-halim-c-a-kedah-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)