User Tools

Site Tools


1761--3500-kobayashi-la-gi

Kobayashi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Reinmuth
Nơi khám phá Heidelberg, Đức
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1919
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3500
Đặt tên theo Takao Kobayashi
Tên thay thế A919 SD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7994570
Viễn điểm quỹ đạo 2.6794660
Độ lệch tâm 0.1964778
Chu kỳ quỹ đạo 1224.0913417
Độ bất thường trung bình 182.84810
Độ nghiêng quỹ đạo 4.25773
Kinh độ của điểm nút lên 314.79091
Acgumen của cận điểm 10.29300
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

3500 Kobayashi (A919 SD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1919 bởi K. Reinmuth ở Heidelberg, Đức. Nó được đặt theo tên Takao Kobayashi, nhà thiên văn học nghiệp dư Nhật Bản.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3500 Kobayashi
1761--3500-kobayashi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)