User Tools

Site Tools


1763--2114-wallenquist-la-gi

2114 Wallenquist là một tiểu hành tinh được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1976 ở Đài thiên văn núi Stromlo bởi C.-I. Lagerkvist.[1]

  1. ^ “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (1)-(5000)”. IAU: Minor Planet Center. Truy cập 7 tháng 3 năm 2010. 
1763--2114-wallenquist-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)