User Tools

Site Tools


1764--b-nh-m-g-o-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1764--b-nh-m-g-o-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Japanese_Rice_Bread.JPG/​300px-Japanese_Rice_Bread.JPG"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Japanese_Rice_Bread.JPG/​450px-Japanese_Rice_Bread.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6d/​Japanese_Rice_Bread.JPG/​600px-Japanese_Rice_Bread.JPG 2x" data-file-width="​4000"​ data-file-height="​3000"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Bánh mì gạo Nhật Bản</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bánh mì gạo</​b>​ là một loại bánh mì của Nhật Bản được làm từ bột gạo chứ không phải là bột mì theo cách thông thường<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và không chứa Gluten và sẽ không gây ra phản ứng bất lợi (dị ứng) cho người không hợp với gluten.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Năm 2001, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Yamagata ở Nhật đã sử dụng công nghệ đúc bọt để sản xuất bánh mì gạo được làm từ 100% bột gạo.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup><​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ Trong năm này, một cỗ máy giúp làm bánh mỳ từ gạo tẻ được bán rất chạy, đây là chiếc máy khá tiện lợi. Người dùng chỉ việc đổ gạo đã vo cùng gia vị vào máy và nhấn nút khởi động. Máy sẽ tự xay gạo, nhồi bột, ủ bột và nướng bánh để cho ra sản phẩm cuối cùng.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup><​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1325
 +Cached time: 20181014152852
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.109 seconds
 +Preprocessor visited node count: 293/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9111/​2097152 bytes
 +Template argument size: 282/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3717/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.024/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.34 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​87.838 ​     1 -total
 + ​51.70% ​  ​45.415 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​35.04% ​  ​30.777 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 + ​33.53% ​  ​29.453 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 + ​33.05% ​  ​29.032 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​26.65% ​  ​23.409 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  5.77%    5.072      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 +  4.52%    3.971      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  3.21%    2.822      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  2.01%    1.765      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_k&#​7871;​t_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​829780-0!canonical and timestamp 20181014152852 and revision id 23119362
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1764--b-nh-m-g-o-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)