User Tools

Site Tools


1766--3099-hergenrother-la-gi

Hergenrother
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Vaisala, Y.
Nơi khám phá Turku
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1940
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3099
Đặt tên theo Carl W. Hergenrother
Tên thay thế 1940 GF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2906397
Viễn điểm quỹ đạo 3.4645471
Độ lệch tâm 0.2039738
Chu kỳ quỹ đạo 1782.9639577
Độ bất thường trung bình 347.41085
Độ nghiêng quỹ đạo 15.46597
Kinh độ của điểm nút lên 31.36559
Acgumen của cận điểm 145.81158
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.4

3099 Hergenrother (1940 GF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1940 bởi Vaisala, Y. ở Turku.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3099 Hergenrother
1766--3099-hergenrother-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)