User Tools

Site Tools


1767--3199-nefertiti-la-gi

Nefertiti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carolyn S. Shoemaker và Eugene Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3199
Đặt tên theo Nefertiti
Tên thay thế 1982 RA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.127651090815613
Viễn điểm quỹ đạo 2.021196194723918
Độ lệch tâm .2837689550750008
Chu kỳ quỹ đạo 721.5739251676226
Độ bất thường trung bình 325.6857225570005
Độ nghiêng quỹ đạo 32.96910057227523
Kinh độ của điểm nút lên 340.0453030414031
Acgumen của cận điểm 53.36599166787657
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.42
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.84

3199 Nefertiti (1982 RA) là một gần Trái Đất Amor asteroid được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1982 bởi vợ chồng Carolyn và Eugene Shoemaker ở Palomar. Nó được đặt theo tên của nữ hoàng Ai Cập Nefertiti, mẹ kế của vua Tutankhamun.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3199 Nefertiti
1767--3199-nefertiti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)