User Tools

Site Tools


1768--3400-aotearoa-la-gi

Aotearoa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Alan C. Gilmore và Pamela M. Kilmartin
Nơi khám phá Mount John
Ngày khám phá 2 tháng 4 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3400
Đặt tên theo Aotearoa
Tên thay thế 1981 GX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7440784
Viễn điểm quỹ đạo 2.1256602
Độ lệch tâm 0.0986066
Chu kỳ quỹ đạo 983.0506234
Độ bất thường trung bình 59.35594
Độ nghiêng quỹ đạo 20.23112
Kinh độ của điểm nút lên 254.39835
Acgumen của cận điểm 253.60061
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

3400 Aotearoa (1981 GX) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 2 tháng 4 năm 1981 bởi Alan C. Gilmore và Pamela M. Kilmartin ở Mount John University Observatory.

Aotearoa is Māori language name for New Zealand.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3400 Aotearoa
1768--3400-aotearoa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)