User Tools

Site Tools


1771--2905-plaskett-la-gi

Plaskett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Ted Bowell
Nơi khám phá Flagstaff (AM)
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2905
Đặt tên theo John Stanley Plaskett
Tên thay thế 1982 BZ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5261903
Viễn điểm quỹ đạo 3.0781151
Độ lệch tâm 0.0984823
Chu kỳ quỹ đạo 1713.3106773
Độ bất thường trung bình 128.50118
Độ nghiêng quỹ đạo 8.89830
Kinh độ của điểm nút lên 10.01216
Acgumen của cận điểm 220.24713
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.1

2905 Plaskett (1982 BZ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1982 bởi Ted Bowell ở Flagstaff (AM).[1] Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Canada John Stanley Plaskett và Harry Hemley Plaskett.[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser ngày 2905 Plaskett”. 
  2. ^ Halliday, I. (1985). “Two more minor planets named for Canadian astronomers”. Journal of the Royal Astronomical Society of Canada 79: 26. Bibcode:1985JRASC..79...26H. 
1771--2905-plaskett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)