User Tools

Site Tools


1772--vatnaj-kull-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1772--vatnaj-kull-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​64°24′B</​span>​ <span class="​longitude">​16°48′T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​64,​4°B 16,​8°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​64.400;​ -16.800</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​64°24′B</​span>​ <span class="​longitude">​16°48′T</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​64,​4°B 16,​8°T</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​64.400;​ -16.800</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Vatnaj%C3%B6kull.jpeg/​220px-Vatnaj%C3%B6kull.jpeg"​ width="​220"​ height="​170"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Vatnaj%C3%B6kull.jpeg/​330px-Vatnaj%C3%B6kull.jpeg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8f/​Vatnaj%C3%B6kull.jpeg/​440px-Vatnaj%C3%B6kull.jpeg 2x" data-file-width="​619"​ data-file-height="​477"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Vatnajökull,​ hình vệ tinh của NASA</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​20-1-Jokulsarlon.jpg/​220px-20-1-Jokulsarlon.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​20-1-Jokulsarlon.jpg/​330px-20-1-Jokulsarlon.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​16/​20-1-Jokulsarlon.jpg/​440px-20-1-Jokulsarlon.jpg 2x" data-file-width="​3888"​ data-file-height="​2592"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Breidamerkurjoekull.jpg/​220px-Breidamerkurjoekull.jpg"​ width="​220"​ height="​147"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Breidamerkurjoekull.jpg/​330px-Breidamerkurjoekull.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d7/​Breidamerkurjoekull.jpg/​440px-Breidamerkurjoekull.jpg 2x" data-file-width="​2980"​ data-file-height="​1990"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Breiðamerkurjökull,​ một phần của Vatnajökull</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Vatnajökull</​b>​ là một sông băng lớn nhất tại Iceland. Nó nằm ở phía đông nam của hòn đảo, chiếm hơn 8% của đất nước.
 +Với diện tích 8.100 km ², Vatnajökull là chỏm băng lớn nhất ở châu Âu theo thể tích (3.100 km ³) và các lớn thứ hai (sau Austfonna trên Nordaustlandet,​ Na Uy) về diện tích (không tính các chỏm băng Severny vẫn còn lớn đảo của Novaya Zemlya, Nga, mà có thể được coi là nằm ở phía đông bắc cực của châu Âu). 
 +</​p><​p>​Ngày 07 Tháng Sáu 2008, nó đã trở thành một phần của vườn quốc gia Vatnajökull.
 +</​p><​p>​Độ dày trung bình của băng là 400 m, với độ dày tối đa là 1.000 m (3.300 ft). Đỉnh cao nhất của Iceland, Hvannadalshnúkur (2.109,6 m), nằm ở ngoại vi phía nam của Vatnajökull,​ gần vườn quốc gia Skaftafell.
 +Dưới chỏm băng này, giống như nhiều sông băng của Iceland, có nhiều núi lửa. Các hồ núi lửa, Grímsvötn là một ví dụ, là nguồn của một <​i>​jökulhlaup</​i>​ lớn (lũ lụt vụ nổ hồ băng) vào năm 1996. Cũng có một vụ phun trào của núi lửa đáng kể nhưng thời gian ngắn theo các hồ vào đầu Tháng Mười Một 2004. Trong ngày 21 tháng năm 2011, một vụ phun trào núi lửa bắt đầu Grímsvötn í ở vườn quốc gia Vatnajökull vào khoảng 07:00 chùm đạt cao 20 km. Trong thời kỳ băng hà cuối cùng, nhiều vụ phun trào núi lửa xảy ra Vatnajökull,​ tạo ra nhiều vụ phun trào dưới băng.
 +</p>
  
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Vatnajökull</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181012180322
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.149 seconds
 +Preprocessor visited node count: 248/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9779/​2097152 bytes
 +Template argument size: 484/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 875 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​83.664 ​     1 -total
 + ​64.52% ​  ​53.984 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​17.65% ​  ​14.770 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat
 + ​14.10% ​  ​11.799 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 + ​13.31% ​  ​11.134 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​12.46% ​  ​10.425 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.36%    7.829      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  8.00%    6.697      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.39%    2.839      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​834760-0!canonical and timestamp 20181012180322 and revision id 31607399
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1772--vatnaj-kull-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)