User Tools

Site Tools


1773--3603-gajdu-ek-la-gi

3603 Gajdušek
Tên
Tên Gajdušek
Tên chỉ định 1981 RM
Phát hiện
Người phát hiện L. Brozek
Ngày phát hiện 5 tháng 9 năm 1981
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1236281
Bán trục lớn (a) 2.5705112 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.2527238 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.8882986 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.12 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 5.22652°
Kinh độ (Ω) 278.19169°
Acgumen (ω) 347.33950°
Độ bất thường trung bình (M) 236.79732°

3603 Gajdušek là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1505.3160235 ngày (4.12 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 9 năm 1981.

Nó được đặt tên theo Vilém Gajdušek, Czech optician và telescope maker.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
1773--3603-gajdu-ek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)