User Tools

Site Tools


1774--1925-franklin-adams-la-gi

1925 Franklin-Adams
Tên
Tên Franklin-Adams
Tên chỉ định 1934 RY
Phát hiện
Người phát hiện H. van Gent
Ngày phát hiện 9 tháng 9 năm 1934
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1754147
Bán trục lớn (a) 2.5522771 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.1045702 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.9999840 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.08 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 7.72740°
Kinh độ (Ω) 113.59123°
Acgumen (ω) 242.26316°
Độ bất thường trung bình (M) 27.70834°

1925 Franklin-Adams là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1489.3272944 ngày (4.08 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1934. Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học nghiệp dư Anh John Franklin-Adams (1843–1912).[2]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
  2. ^ “The Internet Encyclopedia of Science”. David Darling. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2009. 
1774--1925-franklin-adams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)