User Tools

Site Tools


1776--2294-andronikov-la-gi

Andronikov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, N.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 14 tháng 8 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2294
Đặt tên theo Irakly Andronikov
Tên thay thế 1977 PL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2791658
Viễn điểm quỹ đạo 2.8852012
Độ lệch tâm 0.1173494
Chu kỳ quỹ đạo 1515.5808021
Độ bất thường trung bình 145.91042
Độ nghiêng quỹ đạo 6.29921
Kinh độ của điểm nút lên 291.10057
Acgumen của cận điểm 43.43489
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

2294 Andronikov (1977 PL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 8 năm 1977 bởi Chernykh, N. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2294 Andronikov
1776--2294-andronikov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)