User Tools

Site Tools


1777--2800-ovidius-la-gi

Ovidius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 2800
Đặt tên theo Ovid
Tên thay thế 4585 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7071465
Viễn điểm quỹ đạo 3.5995011
Độ lệch tâm 0.1414943
Chu kỳ quỹ đạo 2045.2729113
Độ bất thường trung bình 247.85169
Độ nghiêng quỹ đạo 3.07626
Kinh độ của điểm nút lên 102.73820
Acgumen của cận điểm 181.02250
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

2800 Ovidius (4585 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 2800 Ovidius
1777--2800-ovidius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)