User Tools

Site Tools


1779--3001-michelangelo-la-gi

3001 Michelangelo
Khám phá
Khám phá bởi Edward Bowell
Ngày khám phá 24 tháng 1 năm 1982
Tên chỉ định
Đặt tên theo Michelangelo
Tên thay thế 1982 BC1
Danh mục tiểu hành tinh Vành đai chính
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 1 tháng 12 năm 2005 (JD 2453705.5)
Cận điểm quỹ đạo 2.191 AU
Viễn điểm quỹ đạo 2.522 AU
Bán trục lớn 2.357 AU
Độ lệch tâm .070
Chu kỳ quỹ đạo 1321.298 d
Tốc độ vũ trụ cấp 1 19.379 km/s
Độ bất thường trung bình 269.047°
Độ nghiêng quỹ đạo 18.357 °
Kinh độ của điểm nút lên 297.801°
Acgumen của cận điểm 136.005°
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

3001 Michelangelo là một tiểu hành tinh [[vành đai chính, được phát hiện bởi Edward L. G. Bowell ở 1982. Nó được đặt theo tên Michelangelo Buonarotti, Ý renaissance artist.

Michelangelo's closest approaches to Mars are just over 0.6 AU.

  • AstDys
  • JPL small body database, including orbit diagrams
  • telnet://ssd.jpl.nasa.gov:6775 telnet for JPL Horizons, easier và more comprehensive than web version

See also: List of asteroids

1779--3001-michelangelo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)