User Tools

Site Tools


1780--3101-goldberger-la-gi

Goldberger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F. và Grueff, G.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 11 tháng 4 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3101
Đặt tên theo Marvin Leonard Goldberger
Tên thay thế 1978 GB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8869957
Viễn điểm quỹ đạo 2.0709569
Độ lệch tâm 0.0464789
Chu kỳ quỹ đạo 1016.8556822
Độ bất thường trung bình 125.30587
Độ nghiêng quỹ đạo 28.55137
Kinh độ của điểm nút lên 154.96258
Acgumen của cận điểm 208.95937
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

3101 Goldberger (1978 GB) là một tiểu hành tinh vành đai chính bên trong được phát hiện ngày 11 tháng 4 năm 1978 bởi Helin, E. F. và Grueff, G. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3101 Goldberger
1780--3101-goldberger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)