User Tools

Site Tools


1781--3301-jansje-la-gi

Jansje
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Đài thiên văn Perth
Nơi khám phá Perth
Ngày khám phá 6 tháng 2 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3301
Tên thay thế 1978 CT
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8923647
Viễn điểm quỹ đạo 2.5744699
Độ lệch tâm 0.1527044
Chu kỳ quỹ đạo 1219.1390609
Độ bất thường trung bình 288.88187
Độ nghiêng quỹ đạo 5.06411
Kinh độ của điểm nút lên 137.00291
Acgumen của cận điểm 117.91035
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

3301 Jansje (1978 CT) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1978 bởi Đài thiên văn Perth ở Perth, Western Australia.

1781--3301-jansje-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)