User Tools

Site Tools


1786--b-nh-m-b-t-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

1786--b-nh-m-b-t-i-la-gi [2018/11/07 17:09] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Garlicbread.jpg/​300px-Garlicbread.jpg"​ width="​300"​ height="​225"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Garlicbread.jpg/​450px-Garlicbread.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​59/​Garlicbread.jpg/​600px-Garlicbread.jpg 2x" data-file-width="​4160"​ data-file-height="​3120"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một phần bánh mì bơ tỏi</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Bánh mì bơ tỏi</​b>​ là một sản phẩm đồ ăn bao gồm bánh mì là nguyên liệu chính với tỏi và dầu ô liu hoặc bơ và được chế biến theo phương pháp nướng (nướng theo phương pháp thông thường hoặc là nướng trong lò vi sóng).
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Món ăn này thường được thực hiện bằng cách sử dụng một bánh mì dài trong đó sử dụng một phần bánh mì đã được thái lát rồi cho các gia vị vào và nhúng ngập vào dầu hoặc bơ. Bánh mì sau đó được nhồi bông thông qua việc bớt dầu và tỏi băm nhỏ trước khi nướng. Ngoài ra, bơ và bột tỏi được sử dụng để nhồi vào bánh mì hoặc bánh mì được cắt thành lát mỏng riêng để trang trí. Một số biến thể của bánh mì bơ tỏi thông dụng là gia vì được thêm các loại pho mát, thường mozzarella, Cheddar hoặc feta. Một số nhà hàng sử dụng bơ thay cho dầu ô liu (như ở Việt Nam nơi nguồn dầu Oliu không phong phú). Bánh mì bơ tỏi đã được xuất hiện trong thực đơn nhà hàng ở Hoa Kỳ kể từ năm 1947.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181011134430
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.044 seconds
 +Real time usage: 0.061 seconds
 +Preprocessor visited node count: 189/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5618/​2097152 bytes
 +Template argument size: 273/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​36.675 ​     1 -total
 + ​78.17% ​  ​28.669 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​7849;​m_th&#​7921;​c
 + ​73.99% ​  ​27.135 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​61.80% ​  ​22.664 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​14.25% ​   5.227      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​_&#​7848;​m_th&#​7921;​c
 +  7.87%    2.888      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Li&​ecirc;​n_k&#​7871;​t_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +  7.08%    2.597      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​815509-0!canonical and timestamp 20181011134430 and revision id 39291598
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
1786--b-nh-m-b-t-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)