User Tools

Site Tools


1788--3203-huth-la-gi

3203 Huth
Tên
Tên Huth
Tên chỉ định 1938 SL
Phát hiện
Người phát hiện C. Hoffmeister
Ngày phát hiện 18 tháng 9 năm 1938
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2630391
Bán trục lớn (a) 2.3223006 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7114447 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.9331565 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.54 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 6.67229°
Kinh độ (Ω) 48.54792°
Acgumen (ω) 305.28594°
Độ bất thường trung bình (M) 249.28593°

3203 Huth là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1292.6354715 ngày (3.54 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1938.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
1788--3203-huth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)