User Tools

Site Tools


1791--2909-hoshi-no-ie-la-gi

2909 Hoshi-no-ie
Tên
Tên Hoshi-no-ie
Tên chỉ định 1983 JA
Phát hiện
Người phát hiện S. Sei
Ngày phát hiện 9 tháng 5 năm 1983
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1185156
Bán trục lớn (a) 3.0186745 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6609145 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.3764345 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.24 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 11.44067°
Kinh độ (Ω) 85.52405°
Acgumen (ω) 286.91456°
Độ bất thường trung bình (M) 152.10472°

2909 Hoshi-no-ie là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1915.6794532 ngày (5.24 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 5 năm 1983.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
1791--2909-hoshi-no-ie-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)