User Tools

Site Tools


1792--3104-d-rer-la-gi

3104 Dürer
Tên
Tên Dürer
Tên chỉ định 1982 BB1
Phát hiện
Người phát hiện E. Bowell
Ngày phát hiện 24 tháng 1 năm 1982
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0914281
Bán trục lớn (a) 2.9614741 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6907121 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.2322361 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.10 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 24.18922°
Kinh độ (Ω) 162.29576°
Acgumen (ω) 244.25028°
Độ bất thường trung bình (M) 134.48114°

3104 Dürer là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1861.4884058 ngày (5.10 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 1 năm 1982.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008. 
1792--3104-d-rer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)