User Tools

Site Tools


1794--1929-kollaa-la-gi

Kollaa
Khám phá
Khám phá bởi Y. Väisälä
Nơi khám phá Turku
Ngày khám phá 20 tháng 1 năm 1939
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 1929
Tên thay thế 1939 BS; 1939 CH; 1943 GG; 1968 BH; 1976 JF3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1850053
Viễn điểm quỹ đạo 2.5402281
Độ lệch tâm 0.0751757
Chu kỳ quỹ đạo 1326.4421715
Độ bất thường trung bình 24.94722
Độ nghiêng quỹ đạo 7.78011
Kinh độ của điểm nút lên 65.59660
Acgumen của cận điểm 70.16682
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

1929 Kollaa là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 1 năm 1939 bởi Yrjö Väisälä ở Turku, Phần Lan. Nó được đặt theo tên Kollaa River in Karelia, the focal point ngày Winter War.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 1929 Kollaa
1794--1929-kollaa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)