User Tools

Site Tools


1798--3205-boksenberg-la-gi

Boksenberg
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F. và Bus, S. J.
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 25 tháng 6 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 3205
Đặt tên theo Alexander Boksenberg
Tên thay thế 1979 MO6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1475683
Viễn điểm quỹ đạo 3.2153245
Độ lệch tâm 0.1991008
Chu kỳ quỹ đạo 1603.8069387
Độ bất thường trung bình 121.32267
Độ nghiêng quỹ đạo 12.30656
Kinh độ của điểm nút lên 120.39531
Acgumen của cận điểm 282.07924
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

3205 Boksenberg (1979 MO6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 25 tháng 6 năm 1979 bởi Helin, E. F. và Bus, S. J. ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 3205 Boksenberg
1798--3205-boksenberg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)